Direct naar de inhoud

Colofon

SCHMIDT Benelux BV

Industriestraat 5
6135 KE Sittard

Telefoon +31 (0)46 400 9103
Fax 046 - 458 0277

info@schmidtbv.nl
 
www.schmidtbv.nl

KVK: 14072434
BTW: NL810427746B01

Wettelijke informatie & disclaimer

Inhoud van deze website
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen ons met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om delen van de website of de gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Verwijzingen en links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen controle op de inhoud van deze sites. Daarom kunnen wij voor deze inhoud van derden ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhoud van gelinkte sites is altijd de desbetreffende aanbieder of de exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte sites worden op het tijdstip dat ze worden gekoppeld gecontroleerd op mogelijke inbreuken op de wetgeving. Op het tijdstip van het koppelen was er geen inhoud die een mogelijke inbreuk op de wettelijke bepalingen bevatte. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte sites is echter niet mogelijk zonder concrete aanwijzingen dat er een inbreuk op de geldende wetgeving plaatsvindt. Wanneer bekend wordt dat er wettelijke bepalingen zijn overtreden, zullen de desbetreffende links onmiddellijk worden verwijderd.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties en video’s en de inhoud en structuur van deze website worden beschermd door het auteursrecht en andere wetten voor de bescherming van intellectueel eigendom. Reproductie, kopiëren, wijzigen, commercieel gebruik, gebruik in andere media of bekendmaking aan derden is niet toegestaan of vereist voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Huismerken
Tenzij anders vermeld, zijn alle op deze website genoemde merken wettelijk beschermde handelsmerken van SCHMIDT; dit geldt in het bijzonder voor productnamen en alle bedrijfslogo’s en emblemen.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internet publicatie van waaruit u bent verwezen. Als delen of individuele voorwaarden van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.